Utmärkelsen Årets Möllebo: En person som bidragit till att skapa gemenskap, fört fram Mölle på ett positivt sätt, skapat kunskap om Mölle, och gjort detta tillsammans med Mölleborna.

 

Årets Möllebo 2023 Christer Wallentin

Christer Wallentin har utsetts till Årets Möllebo med följande motivering.

I ett brett spektra av Mölles många verksamhetsområden har Christer Wallentin under lång tid genom stort engagemang och förmåga att entusiasmera, gjort stora insatser i Mölles föreningsliv till glädje för många Möllebor och sommargäster. Christer har gjort avtryck inom så vitt skilda verksamheter som Mölle By- och Kulturförenings hemsida och tidning Möllekuriren, Mölle Tennisklubb, Vattenmöllans vänner och Fågelvikens vänner.

 

 

Årets Möllebo 2022 Hasse Hansson

Hasse Hansson har utsetts till Årets Möllebo. Motiveringen är som följer:
Hasse Hansson har med beundransvärd uthållighet sedan 2004, med hjälp av yrkesskickliga hantverkare och tusentals arbetstimmar av Vattenmöllans Vänner återskapat Krapperups gamla vattenmölla från 1758 och därigenom också gett Mölle ytterligare ett intressant kulturhistoriskt besöksmål.
Diplomet överlämnades till Hasse Hansson av Birgitta Hansson vid en visning av Vattenmöllan en solig sommardag. 

 
 

Lena Strandmark Årets Möllebo 2021

Lena har under 20 år entusiastiskt och uthålligt erbjudit Mölleborna ett levande bibliotek. Hon förnyar varje år bokbeståndet, inbjuder till bokcirkel och berättar 
medryckande om böckerna och deras författare. 
Hon presenterar Nobelpristagare och andra författare som hon vill öppna våra ögon för. Hon är en eldsjäl som också engagerar sig i flera andra föreningar, exempelvis SPF och Fågelvikens Vänner. 
Lena förverkligar på ett fint sätt Mölle By- och Kulturförenings ambitioner med engagemang för alla Möllebor. 

Kaj Zaar Årets Möllebo 2020

Kaj fick utmärkelsen för att han under många år har varit en glädjespridare och med stort engagemang  delat med sig av sitt kunnande till oss Möllebor, bland  mycket annat vid våra populära vinprovningar.
I normala fall firas Årets Möllebo på sommarmötet i juli. På grund av Coronan så ställdes mötet in 2020 och därför får hyllningen av Kaj vänta tills smittspridningen är under kontroll.

Årets Möllebo

2019   Aina och Sonny Svensson
2018   Hans Peterson
2017   —
2016  
Ruffagubben
2015   Tomas Dreilick
2014   Klas Jörgensen
2013   Johanna Pyk Jargård
2012   Odd Persson
2011   Hans-Otto Pyk
2010   Ingeborg Höber (100 år)
2009   Stig Bohman

 

Årets Möllediplom

2008   Mölles biblioteksansvariga
2007   Lennart Svensson
2006   Frederic Täckström
2005   Eva Dahlberg
2004   Möllekurirens redaktion
2003   Lisa Wohlfart
2002   Restaurang Intim
2001   Kapellsyföreningen
2000  Agneta Jetsén
1999   Håkan Lind
1995   Aina och Sonny  Svensson.