Konst - att ställa ut

Att ställa ut

Byföreningen  ordnar utställningar i stationshuset och annexet. 

Stationshuset har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och väggarna har träpanel.

Annexet var på järnvägstiden tjänstebostad och godsmagasin. Idag erbjuder Annexet en ljus sal med vita väggar.

Över 200 konstnärer ställer ut sina verk i stationen och Annexet. Varje utställning pågår från lördag till fredag.

Öppettider är lördag  – torsdag klockan 13 – 18 och fredag klockan 13 – 16.

Utställningarna pågår 15 juni – 9 augusti.
 

Konstgruppen

Konstgruppen består av fem konstintresserade personer, som på uppdrag av Byföreningen har ansvar för att bjuda in konstnärer och sköta alla frågor kring utställningar.

Konstgruppen består av:

Maria Creutzfeldt, Bodil Bennheden, Cecilia Carlsson och Per Thorn.

Maria är sammankallande.

Om du är intresserad

av att hyra stationshuset eller Annexet för en utställning ska du kontakta:

Maria Creutzfeldt

070 589 89 05

galleri@molle.se

 

Stationshuset

har anor från 1910. Den stora väntsalen har kvar sin gamla stil. Det är högt i tak och på väggarna är det träpanel. 

 

Hyra per vecka

Vecka 16,    7/4 – 16/4    4000:-

vecka 25.   17/6 – 22/6   2200:-

vecka 26.    24/6 – 30/6  3400:-

vecka 27.    1/7 – 77/7    3700:-

vecka 28.    8/7 – 14/7    3700:-

vecka 29.    15/7 – 21/7  3700:-

vecka 30.    22/7 – 28/7  3700:-

vecka 31.    29/7 – 4/8    3400:-

vecka 32.    5/8 – 11/8    2700:-

Annexet

har vita väggar med rena ytor och bra belysning. 

 
Hyra per vecka

Vecka 16,    7/4 – 16/4    4000:-

vecka 25.   17/6 – 22/6   2200:-

vecka 26.    24/6 – 30/6  3400:-

vecka 27.    1/7 – 77/7    3700:-

vecka 28.    8/7 – 14/7    3700:-

vecka 29.    15/7 – 21/7  3700:-

vecka 30.    22/7 – 28/7  3700:-

vecka 31.    29/7 – 4/8    3400:-

vecka 32.    5/8 – 11/8    2700:-