Kullabygden

Kullaberg
Bergets dramatiska natur och säregna flora och fauna lockar människor till botaniska vandringar, fågelskådning, dykning och klättring.

Hela berget är ett öppet strövområde och det finns ett flertal vägar och stigar att ta sig fram på. Både Kullabergs naturreservat och Kullabergsguiderna arrangerar guidade turer.

Längst ut på spetsen av Kullaberg ligger Kullens fyr som är Skandinaviens ljusstarkaste, läs mer här.


Nutidshistoria
Kullaberg har besökts och skildrats av många – bland annat Carl von Linné – men det var först på 1860-talet som turismen började utvecklas. Resor organiserades och fiskeläget Mölle blev en stor turistort.

Det var under denna tid som många av platserna på Kullaberg fick sina romantiska namn, som Kullamannens grav och Waldemarsgrottan.

I dag besöks Kullaberg av flera hundra tusen besökare per år och är därmed ett av de mest välbesökta naturreservaten i landet.


Djurliv
Fiskbeståndet runt Kullaberg är rikt och det finns även en rad kräftdjur, sjöborrar, snäckor och musslor. Kanin och rådjur är mycket vanliga.

Det fanns tidigare ett kronhjortshägn på Kullaberg, men när orkanen Gudrun härjade föll ett träd över stängslet och kronhjortarna rymde. Dessa lever nu i det fria och håller till på både östra och västra Kullaberg.


Fåglar
Cirka 275 fågelarter har iakttagits på berget, varav omkring 90 häckar årligen. Vanligast bland häckfåglarna är lövsångaren, bofinken, rödhaken, ringduvan och koltrasten.

Bland arter som är litet speciella för Kullaberg märks exempelvis gransångaren, den sydliga gråsiskan, korpen, skärpiplärkan och rosenfinken. Ormvråk och sparvhök är vanligt förekommande. Efter en storm dyker ofta ovanliga havsfåglar från Atlanten upp, till exempel stormfågel, havssula och labb.


Växtliv
På Kullabergs sluttningar är växtligheten mycket varierande beroende på väderstreck. Ett mycket stort antal arter förekommer och dessutom sällsyntheter som rosenlök och kungsmynta. Växten vårvial finns bara på Kullaberg och en annan plats i Sverige.

Teckningar Jonas Netterberg

 
Naturum

Naturum Kullaberg ligger strax intill fyren. Där finns en fast utställning som beskriver Kullabergs geologi, flora, fauna och kulturhistoria.

Personalen i Naturum ger tips på utflykter, exkursioner, tävlingar med mera.

 
Kullens fyr

Högt uppe på en klippa vid inloppet till Öresund står Kullens fyr. Det är Sveriges högst belägna fyrplats med fyrljuset 88,5 meter över havet.

•  Läs en artikel om fyren av Britt-Marie och Per Sjögren i Möllekuriren 2014 nr 3    → klicka här

•  Läs Anna Sandells artikel om fyren   →klicka här