Projekt vägar och trafik 2015

Uppgift

Ge förslag på åtgärder på kort och lång sikt som förbättrar trafiksituationen i Mölle, särskilt under sommarmånaderna.

 

Läget 26 mars 2015

Deltagare: Mats Jönsson, Bengt Nilsson, Tina Rydberg och Christer Wallentin

1. Rapporter

Christer berättar att han har fått ett omfattande, välstrukturerat material av Krister Kullenberg. Det behandlar trafikfrågor, bland annat hastighetsmätningar på Kullabergsvägen under 00-talet. En av slutsatserna är att fortkörandet är betydande. Häften av bilarna kör i mer än 30 kilometer i timmen, alltså över fartgränsen.

När Krister Kullenberg var aktiv i trafikfrågan i Mölle pläderade han för att det borde finnas fartkameror på Kullabergsvägen. Vi har hittills diskuterat fartpåminnare, men inser att fartkameror är effektivare, och vi är överens om att också detta alternativ bör finnas med i gruppens förslag.

Christer rapporter att Ronny Klangs kontakter med Trafikverket har gjort klart att verket planerar för ny beläggning på vägsträckan från Mölle Hässle till Mölle under 2015. Det framgår emellertid inte om Kullabergsvägen inne i Mölle omfattas av beläggningsar- betet.

2. En ny parkeringsplats

Bengt presenterar två skisser på en parkeringsplats intill kapellet, se bilaga 1. I det ena alternativet ligger återvinningen där den ligger i dag; i det andra flyttas återvinningen en bit norrut. Hans förslag anknyter till Mölle kapellförenings och Brunnby församlings önskan om flera parkeringsplatser för besökare till kapellet. Kapellföreningen har drivit frågan i flera år och fått stöd av ett flertal föreningar i Mölle.

Bengts förslag inbegriper en stor informationstavla. En sådan har diskuterats i projektet Snyggt & trivsamt i Mölle, se bilaga 2. Vi beslutar att föra tavel-frågan till vår grupp.

Vi tycker att Bengts skisser är bra. De borde kunna ligga till grund för kommunens planering av den nya parkeringsplatsen.

 

 

 

3. Strandpromenaden

Elinor Josefsson har försett oss med intressanta skisser, bland annat för Gyllenstiernas allé och en tänkt strandpromenad, se bilaga 3.

När det gäller strandpromenaden diskuterar vi möjligheten att en student, eller en grupp studenter, får i uppgift att göra ett genom- arbetat förslag med skisser, kostnadsberäkningar med mera.

4. Övrigt

Vi tittar tillbaka på den vision som vi formulerade på förra mötet. Efter en kort diskussion putsar vi på den till följande:

En trygg och säker trafikmiljö i Mölle

Vi diskuterar flera andra frågor, men utan att gå på djupet i någon av dem. Det gäller: gångvägar och trottoarer, flyttning av 30- skyltarna ett stycke söderut på Kullabergsvägen och behovet av löpande underhåll av smygargångar och stigar, till exempel Gyllerödsstigen.

5. Kommande möten

Vi konstaterar att gruppens arbete är slutfört. Men det är inte slut med möten för det! Fredagen den 24 april klockan 15 ska alla del- tagarna i projekten samlas i stationshuset för genomgång och diskussion. Och den 6 maj möter gruppledarna kommunledningen.

 
Den nya busslinjen till fyren startade sommaren 2014. Det är ett exempel på hur man kan minska belastningen på Kullabergsvägen under sommaren. Foto Gunilla Larsson