Möllekuriren

Sedan 1988 kan man i Möllekuriren följa Mölles och Mölle By- och Kulturförenings utveckling. Många frågor löper som röda trådar under åren. Badplatserna, bryggorna, trafiken, hamnen, affärer. Kontroversiella frågor om Mölles utveckling; en oas för Mölleborna eller en turistmagnet med aktiviteter?!

Byförening hade sedan 1968 samlat Mölleborna kring gemensamma frågor och gemensamma aktiviteter. År 1986 tog styrelsen upp frågan om att erbjuda Mölleborna ett informationsblad. Det blev ett uppdrag att undersöka tryckkostnader för ett blad på kanske åtta sidor. Så kom beslutet att prova utgivningen av informationsbladet och Möllekuriren var född. Möllekuriren nr 1 år 1987 blev en svartvit trycksak på tjugo sidor i A5-format. Alla handlingar till Byföreningens årsmöte fanns tryckta i detta första nummer och bidrog till att det blev hela tjugo sidor. Det ett år dröjde innan nummer 2 publicerades. Sedan dess utkommer Möllekuriren fyra gånger per år.

Ordförande Lennart Silén Alfredsson hälsade Mölleborna välkomna till Möllekuriren. Lennart skrev bland annat: ”Vi strävar efter att åstadkomma en bättre by för alla, fiskarena och fritidsbåtarna skall ha en bättre hamn, badplatserna ska vara i gott skick, Mölle skall vara attraktivt för turister och, inte minst, servicen måste öka för byns invånare.”

Hans Peterson debuterade redan i nr 1 med en krönika, Kirsten Knafve inledde en serie artiklar om husen i Mölle. Under rubriken Konst i Mölle presenterades också sommarens utställare i stationshuset.

Möllekuriren har utvecklats. Idag är det ett magasin i färg med mycket bildmaterial, texterna spänner över vida fält och många teman känner vi igen. Många frågor är eviga-

Här kan du ta del av senaste numret av Möllekuriren. Du kan också bläddra bakåt och finna alla nummer utom ett. Du möter en lång rad Möllebor. Du kan le igenkännande åt de återkommande temana. Har du det saknade numret vill vi gärna få scanna och lägga in det till en komplett samling.

 

Möllekuriren Nummer