Mölle

Mölle är en tätort på Kullahalvön i Brunnby socken i Höganäs kommun, Skåne län.

Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet. Till detta bidrog – och bidrar – Mölles natursköna läge invid Öresunds norra utlopp, med Kullaberg som bakgrund. Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet. Storhetstiden som turistort inträffade strax före första världskriget, men även under mellankrigstiden var turistströmmarna stora. Fortfarande är Mölle en populär turistort med en tredubbling av invånarantalet under sommarmånaderna.

Om ortnamnet

I ett danskt brev från 1491 skrevs ortnamnet Myllæ, år 1569 Mölle leye. I en jordbok från 1651 läser man Mylle Leyit och på 1684 års karta över Skåne Mölle Läger. 1765 förekommer Mölle Fiske-Läje, och 1820 nämns första gången Mölle. Det är uppenbarligen en mölla som givit upphov till ortnamnet, men exakt var denna mölla legat, vet man inte med säkerhet. Man tror dock att det kan ha rört sig om en vattendriven kvarn som legat vid den bäck som rinner genom Mölle, och att kvarnen låg strax norr om nuvarande Kullabergsvägen. På en arkeologisk karta från 1860 finns ordet ”mölla” på denna punkt.

Mölle i media

Filmer

Bland stumfilmer som spelats in i Mölle kan nämnas Badende damer (Kullen) (1907), Badlif vid Kullen (1909), Et budskab til Napoleon paa Elba (1909), Kusten vid Mölle (1909), Badlif vid Mölle (1911), Champagneruset (1911), Opiumhålan (1911), En tur till Kullen (1912), Svartsjuka/Kärleksdrömmar (1912), Das Opfer (1912), Um das Glück Betrogen (1913), Ihre Hoheit (1913), Petter och hans båda fästmör (1913), Moderns afskedsbref (1913), Midnattssol (1914), Det gamle fyrtaarn (1914), Under kærlighedens aag (1916) Verdens undergang (1916), och Gyurkovicsarna (exteriörer, 1920).

Bland ljudfilmer som spelats in i Mölle kan nämnas En sjöman till häst (1940), Livet på landet (1943), Kärlek, solsken och sång (1947), Gycklarnas afton (1953), Den gula bilen (1963), Kullamannen (1967), Deadline (1971), Bara en flicka (Kun en pige, 1995) och Bjergkuller (2002). Våren 2006 spelades TV-serien Emblas hemlighet till stora delar in i Mölle.


Musik

En känd sång där Mölle omnämns är ”The Gräsänkling Blues” av Povel Ramel, lanserad 1951. I denna myntades begreppet ”Mölle by the Sea”. Andra sånger som berör Mölle är ”Möllevalsen” (1930), ”Möllebergsvalsen” (1932) och ”Måne över Öresund” (1948). Fläskkvartetten spelade 2006 in skivan Voices of EdenTuristhotellet i Mölle.

Källa: Wikipedia

Utsikten utmed Mölles kust
Vy över hus i Mölle
Badlif vid Mölle (1911)