Projekt stationsområdet 2015

Uppgift

Ge förslag på åtgärder för att utveckla stationsområdet. Projektet gäller såväl stationshuset som annexet och området runt byggnaderna.

Projektgrupp

Bo Hansson
Mats Jönsson
Miglé Plerpaite
Vilgot Rasmusson-Klingberg
Christina Ståhl-Hallengren
Ebba Wachtmeister

Kontakt

info@molle.se

 

Följande förslag diskuterades:

 1. Samlingspunkt för ungdomar.

 2. Arrangera ungdomar för trädgårdarbete under sommarsäsongen.

 3. Multiplan (tas upp på byvandringen)

 4. Ungdomssektion i Bouleklubben.

 5. Belysning utmed banvallen (tas upp på byvandringen)

 6. Kulturnatt.

 7. Ungdomsblogg på hemsidan

 8. Uppställt tält, inkl. grillplats, under sommarsäsongen.

 9. Järnvägsvagn som skall inhysa turistbyrå, servering etc.

 10. Scen.

 11. Rusta upp lyktstolpar bakom stationsbyggnaden.

Sammanfattning av gruppens arbete:

Vision:
Kultur och aktivitetshus för alla åldrar

Strategi:

 Föreningsverksamhet
 Ungdomsverksamhet
 Träffpunkt
 Fritids- och sportaktiviteter  Familjeaktiviteter

 Underhållning
 Galleriverksamhet

Målbilder:
Föreningsverksamhet

 Boule
 Pingis
 Gympa
 Bridge
 Konstskola  mm

Ungdomsverksamhet

 Mötesplats (hänga)
 Studiehörna (läxhjälp)  Film och musikträffar  Spel

Träffpunkt

 Ett centrum i Mölle
 Öppet hus med självservering
 Våffelcafé
 Bio och konsert (film och musik)  Sällskapsspel
 Grilla

Fritids och sportaktiviteter

 Bordtennis
 Beach vollyboll
 Gymnastik
 Multiplan
 Fotbollsskola för barn och ungdom  Brännboll
 Boule

Underhållning och familjeaktiviter

 Levande musik och sång  Visafton
 Allsång
 Tävlingar

 Galleri  Fester