Pyk-samlingen

Bakgrund

Hans-Otto Pyk donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera deponerat hos Folklivsarkivet i Lund.

 

2021 års utställning – Utflyktsmål på Kullaberg

Utställningen invigdes torsdagen den 1 juli klockan 15. Den visas i hamnen strax intill ruffen. Den pågår ända till nästa sommar.

Besökarnas väg till Kullaberg

Från Mölle mot Ransvik

Himmelstorp

 

Pyk-gruppen

En projektgrupp i byföreningen har till uppgift att ordna en årlig utställning med utgångpunkt i Pyk-samlingen. Kontaktpersoner inför 2021 års utställning:

 

Peter Appelros
peter.appelros19@gmail.com
042-34 71 01

Christina Ullenius • sammankallande
christina.ullenius@gmail.com
070-588 45 00 

 

 

Bilderna här bredvid togs under den första Pyk-utställningen 2012. Den hölls i stationshuset, och ett inslag var att Hans-Otto Pyk kommenterade bilder ur familjealbum som besökarna hade med sig. Foto CeWe

Tidigare års utställningar