Pyk-utställningar i hamnen i Mölle

Bakgrund

Hans-Otto Pyk donerade bilder, klipp, kartor med mera till byföreningen 2011. Materialet är numera donerat till Folklivsarkivet i Lund.

Materialet ska vara tillgängligt digitalt genom att söka på Pyksamlingen. 

 

En länk kommer så småningom finnas tillgänglig.

2023 års utställning har temat Kullens fyr

Den invigdes på långfredagen den 7 april 2023 klockan 15.00.

Utställningen speglar utvecklingen av fyrverksamheten från papegojfyren 1561 med en eldkorg till dagens fyr med sin stora lins som byggdes år 1900.

Länkar till utställningens tre sidor finns här:

Kullens fyr
Den Skånska stenkolen
Elektriciteten kommer till fyren

 

2021 års utställning – Utflyktsmål på Kullaberg

Utställningen invigdes torsdagen den 1 juli 2021. utställningen visar tre kända utflyktsmål på Kullaberg.

 

Besökarnas väg till Kullaberg

Från Mölle mot Ransvik

Himmelstorp

 

Pyk-gruppen

En projektgrupp i Byföreningen har till uppgift att ordna  utställningar. Mycket av materialet har under åren hämtats ur Pyk-samlingen.

Kontaktpersoner inför 2023 års utställning:

 

Peter Appelros
peter.appelros19@gmail.com
042-34 71 01

 

Christina Ullenius • sammankallande
christina.ullenius@gmail.com
070-588 45 00 

 

Bilderna här bredvid togs under en temavecka i samband med  den första Pyk-utställningen 2012. Den hölls i stationshuset, och ett inslag var att Hans-Otto Pyk kommenterade bilder ur familjealbum som besökarna hade med sig. Foto CeWe

Tidigare års utställningar