Mölle By- och KulturFörening

En grupp kvinnor i Mölle tog 1956 initiativ till bildandet av Mölle Kvinnoförening för gemensamt arbete för Mölle. Den akuta frågan som fick kvinnorna att samlas var hotet att det gamla varmbadhuset skulle rivas. Varmbadhuset fick nytt liv. Idag är det boningshus. Efter några år var det dags att öppna föreningen för männen i Mölle.

Vid ett fullsatt möte i Turisthotellet den 16 februari 1968 beslutades att Kvinnoföreningen skulle upplösas och Mölle Byförening bildas. En interimsstyrelse utsågs som skulle utforma stadgar. En avsikt med att upplösa Kvinnoföreningen och bilda byföreningen var att intressera den yngre generationen att delta. Enligt tidningsklipp ville man också ge tillfälle för byns män att dra sitt strå till stacken.

Syftet var redan från början att arbeta för Mölles bästa och bevaka gemensamma intressen. De ambitionerna finns också uttryckta i dagens stadgar.

Sommarmötet 2014 beslutade att Byföreningen skulle tydliggöra sin bredd genom att förändra sitt namn. Namnet är sedan dess Mölle By- och Kulturförening, som i dagligt tal blir Byföreningen.

Genom åren har föreningen arbetat med alla möjliga frågor, men syftet har hela tiden varit att skapa en bättre by för alla. Föreningen bevakar Mölles intressen, arbetar med trivselfrågor och svarar för stationshuset och annexet. Byföreningen är också en länk mellan Mölle och Höganäs kommun.