Bommen vid Solviken öppen

Lämna bommen öppen. Det underlättar både för de boende och för sopbilar och annan nyttotrafik. Låt de boende sköta eventuell stängning vid extrema situationer.
Bommen kommer vara kvar under vintern men den ska inte vara stängd. Nästa sommar kommer den behövas igen.

Dela denna post