Sök
Stäng denna sökruta.

Extra stämman och sommarmöte 1 augusti på Grand Hotell

Sommarmötet inleddes med utdelning av utmärkelsen Årets Möllebo 2020 och 2021. År 2020 fick Kaj Zaar utmärkelsen, priset delades ut först nu på grund av pandemirestriktionerna. Foto Per Hjelm

Lena Strandmark utsågs till 2021-års Möllebo. Motiveringen är bland annat: Lena förverkligar på ett fint sätt Mölle By- och Kulturförenings ambitioner med engagemang för alla Möllebor.
Byföreningens ordförande Birgitta Hansson delade ut diplomen. Läs styrelsens motivation här.

Stämman var välbesökt. Gränsen sattes vid 70 deltagande personer på grund av pandemirestriktionerna, så tyvärr fick alla som önskade inte plats. Mötet behandlade de motioner som bordlades vid det digitala mötet i mars. Läs dessa under Årsmöte 2021. Styrelsens ställningstagande godtogs av stämman efter diskussion.

Trafiken var en viktig punkt på mötet. Diskusionerna skedde i mindre grupper där respektive grupp noterade sina förslag på lappar som kommer att sammanställas av styrelsen. Det togs upp vad som har fungerat bra respektive dåligt sommaren 2021. Huvudinriktningen är att blicka framåt och ge förslag till förbättringar och åtgärder

Dela denna post