Byföreningens årsmöte 26 mars kl 14

Årsmöte hålls i stationen. Handlingar kommer att vara tillgängliga senast 14 dagar tidigare.

Motioner ska lämnas till styrelsen senast 10 mars via info@molle.se eller i Byföreningens brevlåda på Annexet.

Datum

26 mars 2023

Tid

14:00 - 18:00