Medlemsavgift för verksamhetsåret 2025

 

Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2021. Sedan dess har alla känt av de sista årens snabbt ökande inflation och därmed kännbara kostnadsökningar. För Byföreningen har det inneburit ökade utgifter för driften av stationshuset och annexet liksom för de olika verksamheter som byföreningen står för. Effekterna av kostnadsökningarna avspeglas i resultatrapporten. Det finns ingen anledning att tro att dessa kostnader ska minska till den nivå som gällde för ett par år sedan. Medlemsavgiften har legat oförändrad sedan 2021 när Byföreningen senast tog ett beslut om höjning av medlemsavgiften. Avgiften för enskild person höjdes från 200 kronor till 250 kronor. Avgiften för familj höjdes från 300 kronor till 350 kronor per familj.

 

Styrelsen föreslår

Medlemsavgiften höjs med 50 kronor för enskild medlem till 300 kronor per år för 2025. Avgiften för familj höjs till 400 kronor för år 2025