4 Mars 2024                         MOTION till Byförening Mölle

 

Denna Motion handlar om att ta tag i El-Energi situationen, för hårt beprövade medborgare i hela Europa och här i Mölle.

Bakgrund: El-produktionen behöver fördubblas i Sverige de närmsta 10 åren, enligt forskarvärlden och alla våra duktiga experter, annars får vi svårt tillfredsställa alla som vill ha El till sina behov. Priserna rusar då. Men vi medborgare kan göra något åt det.

Vi har kunskaper, nämligen att bygga Sol o Vind-anläggningar. Vi i Västvärlden är duktiga på det.


Mitt förslag: Vi i By-föreningen startar en arbetsgrupp, c:a 5-8 personer inom Ekonomi, Bygg och Teknik. Syfte med arbetsgruppen, som sker oavlönat med sammankallande möten 1 gång per månad, där avstämning sker, är att ta fram skisser och kalkyler med övriga tillhörande dokument som visar hur Mölle skall  bygga Mark-Sol-anläggningar för sitt egna behov.

När arbetsgruppen har fullständig dokumentation, hur försörjning skall åstadkommas med kalkyler, kan förfrågan om finansiering utgå till alla medborgare i Mölle, där var och en kan fatta beslut om deltagande. Målet måste vara 100% El-ström till behoven, från förnybart.


Efter fullständig klarhet i hur finansiering skall gå till, går arbetsgruppen ut och handlar upp entreprenörer. Jag skulle då kunna ställa upp som supervisors, mot skälig ersättning, om By-förening så vill.

För att försörja hela Mölle till 100%, alla dagar på året, behöver vi c:a 11 milj. Kwh i produktion/ år. Självklart görs inte detta med en gång, vi får bygga i etapper.


OBS: att även batteri-lagring bör ingå, i solcells-anläggningen, kunskapen ökar nu med stormsteg, hur detta byggs och sköts på marknaden.

Och tänk att få klippa Elkabeln från Vattenfall och köra Mölle i Ö-drift. Husen kommer att öka rejält i värde, alla vill bo i Mölle.


PS: Undertecknad har en bakgrund med El o Automation i mer än 40 år inom kärnkraft, naturgaskraft, solkraft och industriell automation. Jag tror stenhårt att vi måste börja bygga nu,    inte sen.


Förslag: Starta en utredande arbetsgrupp under Byförening för skapande av El-energi till Mölle. För medborgarnas plånböckers bästa.

Med soliga hälsningar


Lars Bovelius El-ingenjör mobil: 0709 594069   e-mail: lars.bovelius@telia.comStyrelsen föreslå avslag på motionen med hänvisning till att förslaget är ett alltför stort projekt för att drivas av Byföreningen.