Sök
Stäng denna sökruta.

Årsmöte i byföreningen 26 mars kl 13!

Årsmötet hålls den 26 mars med start kl 13.

Tiden är alltså ändrad i förhållande till vad som angetts tidigare.

Platsen är stationshuset.

Motioner ska lämnas till styrelsen senast 12 mars.

Nedan finns handlingar för årsmötet för nedladdning.

   Kallelse och dagordning

   Verksamhetsberättelse

   Resultatrapport

   Balansrapport

   Revisionsberättelse

   Revisorn kommentar till projekt Kullamodellen

   Styrelsens proposition om stadgeändring

   Verksamhetsplan 2023

   Budgetförslag 2023

   Valberedningens förslag

   Motion – med styrelsens svar

Dela denna post