Kullens fyr – ny utställning i hamnen

Kullens fyr – temat för 2023 års utställning

Ljussignaler har under minst 2000 år hjälpt sjöfarare att navigera. Den som aldrig funderat över hur man under århundradena skapat ljusskenet kan få några svar i utställningen.

År 1561 inrättades papegojfyren på Kullens spets. Sedan dess har olika tekniker prövats för att säkert och ljusstarkt lotsa segelfartyg, ångfartyg och dagens fraktfartyg. Nu har ljusskenet förlorat i betydelse när GPS-navigering har ersatt.

 

Invigning av utställningen långfredagen den 7 april klockan 15

En enkel samling i anslutning till utställningen i hamnen i Mölle med presentation av upplägget och bakgrunden till utställningen.

Materialet till utställningen är i stor utsträckning hämtat från boken

Kullens fyr – i sjöfartens tjänst sedan 1500-talet,

De som arbetat med utställningen är Peter Appelros, Henrik Ranby och Christina Ullenius.

 Utställningen är tryckt på Mediagården med stöd av Höganäs Kommun 

Dela denna post