Projekt Kullamodellen

 

Tin Josefsdotter har engagerats av Byföreningen för att arbeta som projektledare för projektet Kullamodellen. Projektet finansieras av Vinnova.

Byföreningens styrelse har utsett en styrgrupp och en projektgrupp som Tin arbetar tillsammans med.

 

 Här presenterar sig Tin med några ord om sin bakgrund och berättar också om arbetsläget i projektet i juni 2023.

 

Tin Josefsdotter:

 

Jag har jobbat som centrum- och platsutvecklare under många år och motiveras av det engagemang som finns kring våra uppskattade offentliga platser, och av den samverkan som behöver ske mellan olika parter för att nå framgång i utvecklingsarbetet.

Jag hade förmånen att vara en av drivkrafterna i arbetet då Svenska Stadskärnor tilldelade Kristianstad utmärkelsen ”Årets Stadskärna” och detta uppfylldes tack vare just god samverkan, gemensam vision och mätbara resultat kring bl. a områden som tillgänglighet, evenemang, säkerhet och attraktiv stad.

 

Det finns många likheter med projekt Kullamodellen där samverkan mellan Höganäs kommun, Länsstyrelsen Skåne, näringsidkare, boende och besökare är en av byggstenarna för att nå målet att på sikt minska bilåkandet i Mölle och Kullaberg genom olika hållbara färdmedel och trafikreducerande åtgärder.

 

Vi har stärkt samarbetet med Höganäs kommun och diskuterar olika åtgärder för att skapa positiva, långsiktigt hållbara förutsättningar för gångtrafik, vandring och cykling. Vi vill på sikt skapa goda möjligheter att lämna bilen hemma eller i utkanten av byn vid besök i Mölle.

 

Vi arbetar också för att under kommande högsäsong vara delaktiga i kommunens satsning på att utveckla cykling och cykelvägar i bygden.