Projekt – vägar och trafik 2015 – rapporter

  Uppgift

  Ge förslag på åtgärder på kort  och lång sikt som förbättrar trafiksituationen i Mölle, särskilt      under sommarmånaderna.

 Projektgrupp
 Mats Jönsson
 Bengt Nilsson
 Gert Rasmussen
 Tina Rydberg
 Christer Wallentin

 Kontakt
 molle@info.se

 

Hjälp oss

 Känner du till en ort som liknar Mölle där man har    lyckats dämpa trafiken? Har  du kontakt med  experter, politiker eller andra som du tror kan berika arbetet? Tipsa oss gärna på artiklar, böcker,  länkar med mera.

Gruppens möten

Det finns utförliga minnesanteckningar från gruppens möten. Klicka på länkarna om du vill veta vad som diskuterades.

 

 

Minnesanteckningar

Den 26 mars 2015   → 
Den 5 mars 2015   → 
Den 24 februari 2015   →
Den 2 februari 2015   → 

 

Den nya busslinjen   till fyren startade sommaren 2014. Den som kom med bil till Mölle kunde parkera bilen på Västra Bangatan och åka gratis från stationshuset. Det är ett exempel på hur man kan minska belastningen på Kullabergsvägen under turistsäsongen. Foto Gunilla Larsson

Brev till Trafikverket     Den 17 februari 2016 skrev byföreningen till Trafikverket och begärde ett möte för att diskutera hur problemen på Kullabergsvägen ska lösas. Läs brevet …

Verket har svarat i ett brev, daterat den 22 mars 2016. Läs svaret …