Stormen Hans

Skyfall och hårda vindar, 25 m/s i byarna, skapar dramatik. På ”promenaden” mellan Solviken och Ransvik ger vågorna ett häftigt skådespel. Foto Bengt Wennerström