Punkt 8

Mats Jönsson, ordförande – vald till 2024

 

Punkt 9

Övriga ledamöter

Lennart Bolin – vald till 2024

Hans Edenwall – vald till 2024

Charlotte Westrell – vald till 2024

Per Hjelm – omval 2024/2025

Robin Kempe-Bergman – nyval 2024/2025

Margareta Nedström – nyval 2024/2025

Rolf Johannesson – nyval 2024/2025

 

 Punkt 11

Valberedning:

Magnus Delshammar – omval

Agneta Kleberg – avgår i samband med årsmötet

 

Mölle den 3 mars 2024

Agneta Kleberg & Magnus Delshammar