VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2023.

 

Styrelsen för Mölle By-och Kulturförening får härmed avge rapport över föreningens verksamhet året 2023.

 

 

Styrelse:

Ordförande – Mats Jönsson, vice ordförande – Stefan Bengtsson, sekreterare – Dan Elgegren, kassör – Ingrid Ingrup inhyrd, ledamöter -, Hans Edenwall, Charlotte Westrell, Lennart Bolin, Per Hjelm, Petter Klang, Lennart Berg samt Monica Strand.  

Styrelsen har haft 11 protokollförda ordinarie styrelsemöten under 2023.

 

Antal medlemmar uppgick till 783.

 

Föreningen hade ordinarie årsmöte den 26 mars 2023 i Stationshuset.

 

Valberedning: Agneta Kleberg, sammankallande, Magnus Delshammar och Gunnar Ottosson.

 

Revisorer: Åke Järnblad och Stig Creutzfeldt

 

AKTIVITETER:

 

Nyårsbadet

Årets första dag, i storm och tregradigt vatten, bjöds det till bad, medalj och mingel. Det var tredje gången för denna rätt nya tradition, den startade under Covid med 170 badande, i år blev det 55 personer vågliga, på grund av de kraftiga vindarna.

 

Strandstädningen

Den 1 april samlades ett 30 tal personer för årets strandstädning. Städningen gjordes från Fäladen ända fram till och med badet i Solviken. Efteråt bjöds det på fika och varmkorv på Stationen. Vädret var som önskat, soligt fint vårväder.

 

Valborg

Firades som vanligt på Fäladen med brasa. Firandet öppnades av Mats Jönsson. Körsång sköttes av Fäladskören och hela den församlade skaran av människor. Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, höll vårtalet. Mycket folk ca 350st kom för att hälsa våren välkommen, sjunga med i vårvisorna och lyssna till vårtalet. Mölleborna hade bidragit med material till bålet. Det blev en fantastisk brasa som försvann i lågornas rov. Vädret var som önskat med sol och men sval temperatur.

 

Midsommar

Firades traditionsenligt på lekplatsen. Några trogna medlemmar i Byföreningen klädde stången på förmiddagen på midsommarafton för att därefter resa den. Den blev smyckad av ovanligt mycket blommor. Ca. 350 hade samlats och deltog i dansen och lekarna. Tomas Dreillick och Lennart Kvistberg stod för musik och sång. Kaffe, bullar och saft gick åt.

 

Möllemötet på Grand Hotel Mölle  (”sommarmötet” även kallat)

Mötet öppnades av ordförande Mats Jönsson. Kullamodellen/Hållbar turism där Tin Josefsdotter samt delar av hennes projektgrupp informerade. Daniel Åberg och Jimena Castillo Länsstyrelsen Naturreservatet Kullaberg, gav en inblick i hur trafiksituationen på Kullaberg ser ut. Stefan Bengtsson och Dag Wisevius informerade om tångproblemet på Fågelvikens badplats och hur man kan förbättra situationen. Stefan Bengtsson informerade om stora badardagen och simborgarmärket. Kort resumé om biblioteket av Lena Strandmark. Utnämning av årets Möllebo blev Christer Wallentin. Därefter bjöds på kaffe med dopp.

 

Fågelviken

Byföreningen har under året startat ett projekt för att titta på möjligheten att återskapa kustlinjen i Fågelviken som det såg ut för 100 år sedan och som en konsekvens därav få en permanent lösning på det ständiga tångproblemet. Länstyrelsen, Höganäs kommun, Krapperupsstiftelsen, specifik vattenkompetens genom konsulter och Byföreningen är delaktiga i projektet. Inga beslut är fattade men utredning pågår.

 

Badaredagen

För sjunde gången – vilken tradition!

552 bad – och Mölleälskare…10% fler än förra året så många var vi som kom och badade och sen åt en fantastisk utefrukost på stationen fredagen den 28 juli. Vilken morgon vi fick i vårt underbara Mölle – vilken tur att vi bytte dag. Tyvärr tog medaljerna slut i Fågelviken så nästa år får vi nog ladda upp med 600 plus.

 

Simborgarmärket

Premiär för ”Simborgarmärket i Öppet vatten” Vi flyttade fram två dagar till den 2 augusti för att försöka få bästa möjliga förutsättningar och vilken succé det blev! Trodde väl aldrig att ”Simborgarmärket i öppet vatten” skulle locka så många!! 93 simmare gav sig ut på öppet vatten, i solen, i det sköna vattnet i Fågelviken med bara litet vågskvalp och de kände sig trygga tack vare Kullens Segelsällskaps säkerhetsbåt som kollade läget och de 200 metrarna klarades av galant. Det var fantastiskt att se pärlbandet av simmare långt ute på öppet vatten. Det blev en fin turkos medalj att lägga till samlingen, kaffe, festis och en kexchoklad inmundigades efteråt och kanske startade vi en ny årlig tradition?

 

Grillkvällar

Under juli månad anordnades på torsdagskvällar grillsammankomster.

 

Julmarknaden.

Efter tre år med julmys i hamnen, så togs nu julmarknaden upp igen. Stationshuset julpyntades, tälten sattes upp, röda dukar lades på 21 bord, alla volontärer hade fyllt upp. Söndagen den 26 november bjöd på strålande sol, vid 10 tiden kom utställarna och satte i ordning sina bord. Mölle By- och Kulturförening hade fixat Café på andra våningen och i ett rum läste tre tomtenissar sagor för barnen, ute var det marshmallowsgrillning. Det var mycket folk som kom och utställarna var verkligen nöjda och även vi Möllebor.

 

ÖVRIGA VERKSAMHETER:

 

Galleriet.

Under perioden vecka 25 – 32 ställde ett 25-tal konstnärer ut sina alster – foto, måleri, keramik, grafik., smide. Mycket uppskattat av såväl utställare, som besökare. Lägg därtill påskhelgens tre utställare, med över 3000 besökare.

 

Uthyrning under 2023

Under hela året har Lägenheten hyrts ut sammanlagt 76 dygn varav 41 nätter var för badprästerna från Brunnby Församling som hyrde 6 veckor under sommaren. Dessutom har Lägenheten ibland utnyttjats som mötesplats för MBKFs styrelsemöten. Stationshuset har varit uthyrt till Bridgeklubben, Målarträffar, Vita Byns brf, Vattenmöllans Vänner, Mölle Kapellförening, Mölle hamnförening, Stickcafé, SPF Kullaberg, Mölle Whiskyklubb, Gylleröd sff, Bouleklubben, IS Kullen, Flamencokurs, Arilds Byalag, Mölle Morgonbadarklubb, Himmelstorps Hembygdsförening och Mölle Golfklubb samt ett antal privata fester. Dessutom har Stationshuset använts av MBKF för styrelsemöten, möten med Möllekurirens redaktionskommitté, Knutsmingel, filmkväll, vinprovningar och Bokklubben/Biblioteket samt använts av Höganäs kommun när man anordnade en fikastund för 90-plussare i närområdet. Annexet har hyrts ut till två bordtennisgrupper och gymnastikgruppen samt har använts vid Flamencokursen, en fotoutställning och en målarkurs. Både Stationshuset och Annexet har hyrts ut under Konstrundan under påsken i 12 dagar och till Konstgruppens konstutställningar under sommaren i 8,5 veckor. Alla lokalerna, Stationshuset (nedervåningen), Lägenheten (övervåningen) och Annexet har utnyttjats när MBKF anordnade årets julmarknad.

 

Vinprovningar

Vinprovningar i MBKF:s regi med Kaj Zaar som provningsledare har genomförts vid 7 tillfällen. De har hållits en gång i månaden fyra gånger under våren och tre gånger under hösten. Antalet deltagare vid varje provning har varit 36 st. Efter provningarna har en mindre måltid ätits som levererats av Hotel Kullaberg. Det praktiska arbetet i samband med provningarna har genomförts av den sk Vingruppen.

 

Skyltgruppen

Som led i ett projekt med projektpengar från Krapperups stiftelse har vi placerat 7 skyltar i Mölle på speciellt utvalda platser med information om Mölles historia i form av texter och bilder. På anslagstavlan vid stationen finns en karta där det anges var skyltarna är belägna. I samarbete med Höganäs kommun ska samtliga skyltar och även de under 2022 bildförsedda elskåpen med turistinformation markeras på en karta över Mölle. Kartan är del av mindre turistbroschyr i fickformat som delas ut gratis och möjliggör rundvandring i historiska Mölle. Förhoppningen är att turistbroschyren ska vara klar till sommaren 2024.

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

Bibliotek

Öppet för boklån varje torsdag eftermiddag året runt. Denna verksamhet som verkligen är gagn för alla läshungriga fungerar tack vare några av byns eldsjälar.

 

Kulturaktiviteter

I oktober och november startade vi en Film och konsertkväll.

 

Möllekuriren

Johan Swahn och Christin Lindholm har under 2023 varit redaktörer för Byföreningens tidning Möllekuriren som har utkommit med fyra nummer. Arbetet innebär bland annat att ha kontakt med skribenter, layoutare och korrekturläsare samt redigera texter och sammanställa materialet. Till stöd för redaktörerna finns en redaktionskommitté samt en referensgrupp. Vi har även startat ett Instagramkonto som är knutet till Möllekuriren. Möllekuriren har utkommit med fyra nummer under året. Antalet annonsörer har varit stort och antalet medverkande med artiklar, insändare, fotografier m.m. har också varit stort. Tidningen har haft artiklar utformade i högklassig layout med högt läsvärde. Tidningen har varit uppskattad och redaktionen har fått många uppskattande mejl och muntliga kommentarer från läsare. 

Tidningen trycks i en upplaga på 900 ex och för medlemmar med Mölleadress delas tidningen ut direkt i respektive brevlåda. De får tidningen per post mot en avgift som täcker portokostnaden.

 

Annonsgrupp

Möllekuriren är beroende av ekonomiskt stöd för att kunna glädja oss Möllebor 4 gånger per år. Stödet kommer framförallt från våra trogna annonsörer som vi, en liten grupp på 8 personer tar hand om och kontaktar när det är annonsdags. Ackvisitörerna ses 2-3 gånger per år för att samordna och skapa trevnad i gruppen. Om just DU ansluter till vår grupp vore vi otroligt glada. DU behövs.  Hör av dig till byföreningens ordförande. Arbetet är trevligt, socialt och otroligt viktigt för Möllekuriren framtid.

 

INFORMATION:

 

Hemsidan

Hemsidan mölle.se har varit fortsatt under utveckling hela året. Hemsidan utvecklas för att var en faktabank med material från Byföreningen, till exempel presentation av styrelsen, stadgar, protokoll från årsmöten med mera. Hemsidan ska också förmedla aktuell information och uppgifter om kommande evenemang. Material har flyttats från gamla hemsidan molle.se. Tyvärr drabbades hemsidan av problem i december och försvann från nätet men kunde i januari 2024 åter tas i bruk.

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev har skickats ut ett antal gånger under 2023 via e-post. E-postlistor hanteras av Paloma.se med hänvisning till GDPR-regler. Nyhetsbreven förmedlar information från styrelsens möten, om olika evenemang och diverse annat som förhoppningsvis kan vara av intresse för Byföreningens medlemmar.

 

 

FaceBookgruppen

Gruppen introducerades sommaren 2019 och har drygt 1700 följare vid utgången av 2023. Den har gett möjlighet till snabb kommunikation med såväl Byföreningens medlemmar som en vidare krets. Den används av en vid krets för information. Två personer är administratörer och har uppsikt över bland annat efterlevnad av gruppens regler. När Byföreningen är avsändare av inlägg används identiteten Mölle ByochKulturförening.

 

Fysiskt och digitalt arkiv och integritet

Styrelsen har en Integritetspolicy för Byföreningen, som fortsätter att gälla. Under 2023 har arbete fortsatt för att skapa ett digitalt arkiv för Byföreningen. Samtidigt har en satsning på ett fysiskt arkiv i stationshusets källare fortsatt. Det kommer att innehålla Byföreningens dokumentation på papper. Dessutom är ambitionen att skapa en samling Möllehistoria med boksamlingar, kartor, bilder, foton, filmer, etc. Många bäckar små, det vill säga gåvor från Möllebor, bygger och utvecklar samlingarna. Delar av Hans Ottos Pyks stora samling finns på plats. Det innebär att samlingen delats mellan Folklivsarkivet i Lund och Byföreningens arkiv.

 

 

Utställningen i hamnen

Sommaren 2023 invigdes utställningen om fyren på Kullaberg. Arbetet med att presentera utställningar i hamnen har nu pågått i tio år. Årets utställning bygger på material ur boken KULLENS FYR i sjöfartens tjänst sedan 1500-talet. Peter Appelros och Henrik Ranby är redaktörer för boken och har gett sitt tillstånd för användning av materialet.

 

Baden.

Solvikens och Fågelvikens badplatser har skötts av byföreningen. Tio skolungdomar var anställda för detta arbete. Kvalitén på vattnet i bassängen var inte utmärkt under ett par veckor under sommaren.  Störningar och förstörelse har förekommit.

 

 

Kullamodellen

Är ett Vinnova-finansierat projekt 2022-2024 och drivs av Mölle By- och Kulturförening med fokus hållbar mobilitet för ekoturism. Projektets målsättning är att verka för ett reducerat antal fordon i och kring Mölle/Kullaberg genom att erbjuda alternativa mobilitetslösningar och uppmuntra till en förändring i människors beteendemönster. Kopplat till detta är förslag på trafikreglerande åtgärder längs väg 111 och Norra Strandvägen.

 

 

Mölle 2024-03-01

Mats Jönsson                                                                   Stefan Bengtsson                                                         Dan Elgegren

Hans Edenwall                                                               Charlotte Westrell                                                       Lennart Bolin                                                                                                                                  

Per Hjelm                                                                           Petter Klang                                                                  Lennart Berg

Monica strand