VERKSAMHETSPLAN Mölle By-och Kulturförening 2024


I föreningens stadgar fastslås verksamhetens mål och inriktning, nämligen:

Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas samhörighet och trivsel och bidra med kulturella aktiviteter.

 

Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ. Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på gång, främst genom föreningens hemsida och Möllekuriren.

 

Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer i Mölle och när så är angeläget i övriga Kullabygden.

 

Föreningen hyr stationshuset, annexet och ett stationsområde av kommunen enligt särskilt avtal. 

 Föreningen ska stödja och ordna kulturella aktiviteter såväl i dessa lokaler som annorstädes. Aktiviteterna ska syfta till att ta till vara Mölles traditioner samtidigt som byns utveckling främjas.

 

De depositioner och gåvor kulturminnen som föreningen har fått, eller som har deponerats hos föreningen, ska bevaras och användas enligt givarnas intentioner eller på bästa sätt.


I linje med stadgarna innehåller föreningens verksamhetsplan för 2024 följande planerade aktiviteter:


Skötsel och underhåll av Stationsområdet, uthyrning av lokalerna

Strandstädningen den 6 april. Samling i hamnen kl. 10.00

Valborgsmässofirande på fäladen 30 april

Midsommar på lekplatsen 21 juni

Galleriverksamheten konstrundan 29 mars till 7 april

Galleriverksamhet åtta veckor under sommaren 17 juni till 11 augusti

Sommarutställning i hamnen (befintlig)

Träffas & grilla bakom Stationen fyra torsdagskvällar i juli

Sommarmötet på Grand med information av allmänt intresse 21 juli

Galna torsdagen den 25 juli

Simborgarmärket 29 juli

Vinprovningar

Julmarknad


Film och konsertkvällar kommer att genomföras under året samt Kafé ”Träffpunkt Stationen” återupptas under hösten.


Dessutom är föreningen engagerad i ett antal frågor i samarbete med kommunen och andra intressenter som trafik, parkering, baden, tången Fågelviken och miljön kring stationen.


Projekt Kullamodellen kommer att gå in i en intensiv fas under året och avslutas september 2024.


Föreningens tidskrift Möllekuriren utkommer fyra gånger per år.

Löpande information från föreningen ges via hemsidan www.mölle.se.

FaceBook Mölle By- och Kulturförening når snabbt medlemmarna med information och förfrågningar och där kan även medlemmarnas idéer tas emot.