Sommarmötet Grand Hotell 2022

Sommarmötet 2022 äger rum söndagen den 24 juli kl 14 – 16 på Grand hotell

En ny valberedning ska utses och vi tar upp aktuell information från byföreningen.
Huvudämnet för mötet är presentation av trafikprojektet ”Kullamodellen”.

Dela denna post