Byföreningen har ett nytt elavtal!

Måndag 7 november möttes Kullabygdens byaföreningars utsända i Magasinet – Sophiamöllan i Viken, för en sista granskning av de främsta anbuden.

Målet för byaföreningarna har varit att skapa ett tryggt och enkelt avtal, där man undviker obehagliga pristoppar.

Mer om avtalet publiceras fortlöpande på vår hemsida inom den närmaste tiden och skickas även ut till medlemmarna via nyhetsbrevet. El-handlaren kommer också att kontakta medlemmarna med gamla avtal direkt.

Alla medlemmar i MBKF eller medlemmar som inte haft det tidigare avtalet med Dalakraft är givetvis också välkomna att teckna detta elabonnemang.

Läs en sammafattning av avtalet här.

 

Dela denna post