Sök
Stäng denna sökruta.

Kallelse till ordinarie årsmöte 24 mars 2024

Mölle By- och Kulturförening håller ordinarie årsmöte

SÖNDAGEN DEN 24 MARS 2024 klockan 13.00 i Stationshuset.

Dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, övergripande verksamhetsplan kommer att finnas  på Byföreningens hemsida www.mölle.se eller att hämta i stationen. 

Du når handlingar genom att trycka på dagordning

Verksamhetsberättelse för 2023

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse

Medlemsavgift för 2025

Verksamhetsplan för 2024

Budget för 2024

Valberedningens förslag punkt 8, 9 och 11

Motion 1 avgifter

Motion 2 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, dvs den 10 mars.

Välkommen!

Styrelsen

Dela denna post